...Let's see my WORK!!...

ทำยาก

posted on 21 Apr 2011 21:41 by mejuney
เขาบอกให้ฉันลืม
 
เรื่องดีๆที่ผ่านมา
 
ถ้าไม่อยากเสียใจ
 
 
เรื่องดีๆฉันมีไม่เท่าไร
 
เรื่่องดีๆของฉันคือเธอ
 
เธอเท่านั้น
 
มันยาก....ที่จะลืม
 
ทั้งชีวิตฉันมีแค่เธอ
ขอภาวนา
ให้ฉันไม่เคยมีเรื่องดีดี
.....................
เรื่องของเธอ
ที่ฉันยากจะลืม
ขอให้ฉันไม่เคยมี